Buhar Jeneratörünün Çalıştırılması

Buhar jeneratörü nasıl kullanılır? Kullanımda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Buhar-jeneratörünün-çalıştırılması
 • Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Su buhar atık su tesisatlarında tıkanıklık ve benzeri sorunlar yok ise cihazın fişini prize takınız.
 • Panonuzdaki emniyet şarterlerini açınız.
 • Cihaz üzerindeki ONOFF düğmesini açarak cihaza elektrik veriniz.
 • Cihazınızda ilk çalıştırmada su olmadığı için öncelikle otomatik olarak gerekli su miktarı cihaza alınacaktır.. Bunun için su tesisatınızdaki besleme vanasını yavaşça açarak (¼ oranı nda) cihaza su girişini sağlayınız. Cihaz içerisine yeterli su girişi tamamlanınca kontrol paneli üzerindeki yanmakta olan (SU DOLDURMA) ikaz lambası sönecek ve (BUHAR ÜRETİM) lambası yanacaktır. 
 • Buhar üretimi için cihaz çalışmaya başlayacak ve almış olduğu suyu kaynama noktasına ulaşana kadar ısıtacaktır. ( Takribi 7-15 Dk.) artık buhar üretimi; termokupldan alınacak  ve buhar odası ısı değerine ulaşılıncaya kadar devam edecektir.
 • Kontrol termostatı otomatik olarak oda sıcaklık değerine göre buhar üretimine devam edip durduracaktır. Dijital kontrol termostatındaki ayarlanan değer buhar odası için seçilecek ısı değeridir. Tavsiye edilen oda sıcaklık değeri 45 C dir. Daha az veya çok ısı değeri için dijital termostat set ayar değerini değiştirebilirsiniz.
 • Buhar üretimi sırasında buhar jeneratörünüz eksilen suyu takviye etmek için aralıklarla buhar üretimini durduracaktır . Bu aralıklar yaklaşık 10-15  sn. civarındadır ve buhar odası şartlarında herhangi bir değişiklik hissedilmeyecektir.
 • İşlem bitiminde (gün sonunda) mutlaka cihaz kazanındaki suyu sıcak iken boşaltınız. Bu  durum  suda erimiş  halde bulunan kirecin cihazdan uzaklaştırılmasını  sağlayacaktır. Su boşaltılmaz ve soğutulursa erimiş kireç iyonları hem kazan yüzeyine hem ısıtıcı yüzeylerine yapışarak istenilmeyen arızalara neden olur. Bu durum ise cihazın ömrünün azalmasına sebeptir.
 • Cihazı kullanmadığınız süre içerisinde tesisatınızda su doldurma vanasını kapalı konumda tutunuz.
 • Buhar jeneratörü çalışırken cihaz üzerindeki tahliye vanasının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.