Sauna Sobası Çalıştırılması

Sauna sobanızı çalıştırmadan önce mutlaka aşağıdaki açıklamaları okuyunuz!
Cihazın elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektirik tesisatçısına yaptırınız.

Sauna-sobasının-çalıştırılması
 • Kontrol Paneli üzerindeki şeffaf kahve renkli kapağı açınız.
 • Kapalı (OFF) konumunda bulunan Termik Sigorta grubunuzu Açık (ON) konumuna getiriniz.
 • Yeşil renkli ENERJİ AÇIK İkaz lambanız yanacaktır.
 • Kapalı (OFF) konumunda bulunan AÇMA/KAPAMA anahtarını Açık (ON) konumuna getiriniz.
 • Mikroişlemci Termostatınız devreye girecektir. Mikroişlemciniz 900C ayarlıdır. Takribi 5 sn. içerisinde ısıtıcılarınız çalışmaya başlayacaktır.
 • Kırmızı Renkli SAUNA ISITMA İkaz lambanız yanacaktır. Set sıcaklığına ulaşılınca bu lambanız sönecektir. Isıtıcıların devreye yeniden girmesi halinde tekrar yanacaktır.
 • Sauna Odanızın sıcaklığı Set sıcaklığına ulaşıncaya kadar ısıtıcılarınız çalışacaktır.
 • Set Sıcaklığını değiştirmek isterseniz belirlediğiniz set değerini Mikroişlemci termostata girmelisiniz.
 • Bu işleminizi yapabilmek için Mikroişlemci üzerindeki SET butonuna 3 sn. süre ile basınız.
 • Ekranda daha önce ayarlanmış set değeri belirecek ve hemen üzerinde bulunan (C0) işareti yanıp sönecektir.Bu işaretin mutlaka yanıp sönme halinde olması gerekir.(Yanıp/Sönme Hali)
 • Belirlemiş olduğunuz yeni set sıcaklığınızı Mikroişlemci üzerindeki ARTIRMA ve EKSİLTME Tuşları yardımı ile yapınız.
 • İşleminiz bittikten sonra 5 sn. içerisinde Mikroişlemciniz yeni set değerine göre çalışmaya başlayacaktır.
 • Kontrol Panelinizin sağ yanında bulunan Emniyet Termostatı 120 C9 ayarlıdır.
 • Odanızın Emniyet sıcaklığını belirleyerek Termostat değerini değiştiriniz. Emniyet değeriniz oda sıcaklığınızdan en az 10 C0fazla olmalıdır.
 • Oda sıcaklığının herhangi bir nedenle ayarlamış olduğunuz emniyet sıcaklık değeri üzerine çıkması durumunda Mikroişlemci termostatınız otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve Sarı renkli AŞIRI ODA SICAKLIĞI İkaz lambanız yanacaktır.
 • Bu lambanın Sauna Odası set sıcaklığına ulaşılmadan yanması halinde Emniyet termostat ayar değerini biraz daha artırmanız gerekir.
 • Yukarıdaki ilk 3 adımı aynen uygulayınız.
 • Kontrol panelindeki zamanlama saatinin kapağını açınız.
 • Ayar modunu ( 1 ) konumundan ( SAAT ) konumuna alınız.
 • Yerel saate göre üzerinde rakamlar bulunan tamburu çevirerek zamanlayıcıyı ayarlayınız.
 • Zamanlayıcıyı ayarlarken tambur üzerinde bulunan (3) işaretini dikkate alınız. Ayar yaptığınız andaki saat dilimi değeri ile (3) işareti aynı hizada olması gerekir.
 • Sayaç rakamlarının önündeki kanal içerisinde bulunan pandülleri(3)işaretine doğru çekiniz.
 • Rakamlar arsında bulunan her kanal 30 dakikalık bir çalışma süresini ihtiva eder.
 • Tespit edeceğiniz çalışma süresi kadar pandülü (3) işaretine doğru çekmeniz gereklidir.
 • Zaman sayacınız elektrik kesilmediği veya cihazın besleme hat sigortalarını ve çalıştırma anahtarlarını kapatmadığınız sürece zaman saatine bağımlı olarak otomatik çalışacaktır.
 • Zaman sayacı çekili pandüller kadarki süreyle cihazı çalıştırır. Çekili olmayan pandüller kadarki sürede de cihazın çalışmasını durdurur.
 • Kullanıcının müdahale etmesine gerek olmaksızın cihaz ilk çekili olan pandüle ulaşılınca otomatik olarak çalışır ve Sauna odanızı ayar şartlarına göre hazır hale getirir.
 • Bu ayarları yaptıktan sonra ZAMANSIZ ÇALIŞMA evrelerini 4. Adımdan sonra aynen uygulayınız.